official site
Původní vstup do zámečku na dobové fotografii

Podporoval polní hospodářství, měl záliby v hudbě a lovu. V roce 1830 dal postavit pro svého syna Karla Viléma II. lovecký zámeček v katastru obce Kladeruby nad Oslavou. V držení haugviců byl zámeček až do roku 1945, kdy přešel pod národní správu. V roce 1955 byl objekt předán lesnímu závodu Náměšť nad Oslavou Energotrustu Brno. V letech 1956-58 provedly Energetické rozvodné závody Brno, n. p. rekonstrukci zámečku a přilehlých objektů (tzv. oficína, kuchyně a hájenka) a vybudovaly z nich rekreační středisko pro zaměstnance energetiky. Celkový náklad činil 1 738 709 Kčs.

Lovecký zámeček

Jednopatrová empírová budova a nástěnné malby ve vstupní hale, ložnici a kuřáckém salonku dokládají výtvarnou úroveň zámeckých interiérů z období empíru. Je chráněn památkovým úřadem.

Historie

Lovecký zámeček Vlčí kopec, zvaný též Heinrichlust nebo Josefshof, náležel k náměšťskému panství, které od 18. století vlastnili Haugwitzové. Z Haugwitz a Biskupic - tak se označoval starý český šlechtický rod, historicky doložený již ve 13. století. Jeho členové dosáhli vysokých moravských zemských úřadů, např. zemské hejtmanství a posléze hraběcí hodnosti.
Roku 1752 koupil náměšťské panství Bedřich Vilém Haugwitz, známý ministr a rádce Marie Terezie.
Jeho syn Jindřich Vilém III. převzal velkostatek v roce 1794 v nedobrém stavu. Pod jeho hospodářským vedením byly zřizovány krásné parky, obory.

Gloriet

Gloriet je kruhový pavilonek. Jedná se o romantickou stavbu vybudovanou po roce 1830. Je umístěna na umělé polokulaté podezdívce (kamenné základy jsou obloženy velkými oblázky). Stavba měla původně dubová novogotická okna a dveře. Uvnitř byla podlaha z parket, které se sbíhaly do středu. Střecha byla pokryta šindeli a strop spolu se stěnami měl jednoduchou štuku. Vnitřním vybavením byl kulatý stůl se šesti polstrovanými barokními židlemi. Do současnosti se ale nic z toho nedochovalo. Ke Glorietu vede sedm kamenných schodů. V současnosti je opraven a zrekonstruován.

Jindřich Vilém III. z Haugwitz

(*1770 Náměšť - +19. 5. 1842 Náměšť Hrabě Jindřich Vilém III. z Haugwitz se narodil roku 1770 jako prvorozený syn majitele náměšťského panství Karla Viléma I. z Haugwitz a jeho manželky Marie Josefy z Frankenberka. Náměšťské panství převzal po svém otci již roku 1791 a prameny udávájí, že bylo ve velmi špatném stavu. Úspěšně se mu podařilo panství zvelebit, a to hlavně díky chovu dobytka. Ve zrušeném kapucínském klášteře založil roku 1795 továrnu na sukna. V roce 1795 koupil ve Vídni tzv. Neubergský dvůr a roku 1797 zakoupil Osovské panství. Nedaleko Jinošova nechal v roce 1827 postavit letohrádek Schönwald, který byl určen k hudebním produkcím.

Vlčí kopec, foto: Ondřej Knoll

V parku a letohrádku stojí ještě dva altány – chrám Sylvanův a chrám Apolonův. Jindřich Vilém byl velkým milovníkem hudby a vynikajícím hráčem na harfu. V roce 1830 nechal u řeky Oslavy postavit lovecký zámeček Vlčí kopec (Heinrichlust), využívaný v době honů na vysokou zvěř. Roku 1812 dal též opravit kamenný most v Náměšti nad Oslavou, jehož jedno pole bylo strženo povodní. Svědčí o tom nápis na mostě: SeXto IDVs IVL. InVn Datlone rVptVs pons sarCItVr ab HenrICo De HaVgWItz. Jeho manželkou byla Sofie z Friesu (1768-1835).
Ta ho však v roce 1802 opustila a koupila si panství Světlov u Bojkovic.

Babylon

Rozhledna Babylon leží zhruba 3 km jižně od Vlčího kopce a je jednou z našich nejstarších a zároveň nejkrásnějších vyhlídkových staveb. V roce 1831 ji nechal vystavět majitel zdejšího panství hrabě Jindřich Vilém Haugwitz. V té době právě probíhalo na Moravě zemské vyměřování a stavba měla vzniknout pro jeho potřeby. Hrabě ji však pojal velkoryse a chtěl aby se stala dominantou parku, který náležel k rodinnému loveckému zámečku Vlčí kopec. Vznikla tak mohutná kamenná věž, vysoká původně 40 metrů. postavená v empírovém stylu. Širokou základnu měla čtyřbokou, vyšší patra byly osmistěnná. V roce 1866 za prusko-rakouské války byl vrchol věže poškozen a poslední patro sneseno. Výška věže se snížila na dnešních 25 metrů. Uvnitř věže je i dnes původních 105 dubových točitých schodů, po kterých se vystoupá na vyhlídkové místnosti, která je 18 metrů nad zemí. Její strop je vyzdoben freskami na nichž jsou motivy ze zvěrokruhu. Je odtud vidět Českomoravská vrchovina, okraj Brna, Pavlovské vrchy, Jaderná elektrárna Dukovany a při dobré viditelnosti i Vídeň a Alpy. Na začátku 21.století byla rozhledna opravena. Otevřena je během letní sezóny o víkendech a svátcích.